WalkAway har fokus på udvikling af det personlige lederskab.

Vi oplever, at mange ledere overser eller har glemt, at de selv er det vigtigste værktøj til varig forandring, når arbejdslivet føles presset eller ensomt. Fremfor at uddanne sig i modeller og ledelsesværktøjer til brug på de ydre linjer, har vi i WalkAway som mål, at man som leder i højere grad tager ansvar for det faktum, at man i kraft af et stærkt personligt lederskab selv er nøglen til mere trivsel og mental sundhed først på de indre linjer og dernæst på de ydre.

 

Som leder eller ejerleder er der især to problemstillinger, der gør sig gældende:
Arbejdspres og ensomhed.

Stressforebyggelse/Arbejdspres handler om, at bolden ofte ender hos dig, da du jo ”er den”. Måske er du stifter af virksomheden og den, der i sidste ende står med de fleste både store og små beslutninger. Du skal gøre dig overvejelser om alt fra nye processer til markedsføringstiltag eller investeringer. Du skal sørge for, at revisoren modtager alle papirer til aftalt tid, og så var der også den anmeldelse på TrustPilot, du skal forholde dig konstruktivt til, foruden en langtidssygemeldt medarbejder der venter på afklaring. Beslutninger og bekymringer i ét væk får din kalender til at sande til, men alligevel får du ikke trådt helt ud af driften for at skabe overblik og trække fornyet luft ind.

Ensomhed er bundet op på, at mange ledere sjældent får gjort alvor af at sparre med andre ligesindede. Det kan både skyldes tidspres, men også at det kan opleves sårbart at blotte sig. Men det er et vigtigt element i stressforebyggelsen. Det kan føles grænseoverskridende at dele ud af det, der er svært, og derfor oplever mange ledere, at de sidder alene tilbage med bekymringer, tanker og overvejelser. Det føles koldt på toppen, og jo længere tid der går, jo sværere kan det føles at lukke op for posen.

WalkAway handler om at rette fokus, lukke op, tune ind og bevæge sig fremad – det hele i fællesskab med andre, som deler nogle af de samme udfordringer som dig. Med dig i rygsækken får du et netværk af relationer, der kan være din fortrolige hånd i ryggen, når en WalkAway er slut.

 

Vil du høre mere om mulighederne for WalkAway for ledere, er du altid velkommen til at kontakte os. Er I en gruppe, der ønsker at tage af sted sammen, kan vi i fællesskab planlægge en WalkAway, der passer præcis til jer.

Kontakt os ved at klikke her