Lederudvikling med WalkAway

I WalkAway har vi sat lederudvikling på en anderledes formel. Vores egen formel, som er en kombination af veldokumenterede metoder fra psykologiens og coachingens verden og fællesskabende aktiviteter med mennesket forrest. Vi tror nemlig på, at mening og relationer er de nogle af de allervigtigste katalysatorer til få igangsat en værdiskabende proces, der med enkle og konkrete greb kan omsættes til gangbare resultater i hverdagen. 

Fælles fremdrift

Når vi går, er vi i fremdrift. Vi har blikket rettet fremad, sætter det ene ben foran det andet og bevæger os uundgåeligt i retning af en forandring. Skridt for skridt tager vi fat på udvikling af det personlige lederskab, idet vi oplever, at mange ledere overser eller har glemt, at de selv er det vigtigste værktøj til varig forandring, når arbejdslivet kan føles presset eller ensomt. I stedet for at uddanne sig i (endnu flere) modeller og ledelsesværktøjer til brug på de ydre linjer, har vi i WalkAway som mål, at du som leder i højere grad tager ansvar for, at du i kraft af et stærkt personligt lederskab selv er nøglen til mere trivsel og mental sundhed først på de indre linjer og siden på de ydre.

Bevidsthed om rygsækken

I WalkAway handler lederudvikling om at gå fremtiden i møde med en øget bevidsthed om, hvilket gods du bærer med dig i rygsækken; hvad du bør skille dig af med, fordi det tynger, og hvad du med fordel kan beholde, fordi det hjælper dig. Rygsækken bør have en passende vægt og et balanceret indhold, så den aldrig bliver til besvær, men udelukkende er en velassorteret værktøjskasse, du til enhver tid kan dykke ned i og hente ressourcer op fra. Det gælder i øvrigt også, når vi sætter det ene fod foran den anden i WalkAway. Når vi kun har dét i rygsækken, vi skal bruge, så går det bedst. 

Det ene af de to ben i WalkAway, erhvervspsykolog Mads Krarup fra Organisationskonsulenterne har erfaring med, at der som leder eller ejerleder ofte er især to problemstillinger i den mentale rygsæk, der gør sig gældende: Arbejdspres og ensomhed:

 

”Jeg er blevet bedre til at stole på mig selv og min mavefornemmelse. Det giver langt mere bund i mine beslutninger.”

Deltager på Walkaway, 2021 – om udbyttet ift. lederudvikling

Føler du dig presset?

Ledelseslitteraturen er fyldt med idealer om, hvad ledere skal leve op til, og listen af kurser inden for lederudvikling er lang. Som leder forventes det, at du kan skabe resultater i uklare kontekster præget af modsatrettede krav. Er du leder i en større virksomhed, skal du oversætte topledelsens strategier, så de giver mening for dine medarbejdere. Samtidig skal du kunne forvalte dit ledelsesrum og dit handlerum på en måde, hvor du kan navigere i krydspresset mellem loyalitet og autenticitet. Som leder skal du sætte retning, være forandringsagent og rollemodel. Det hele skal du evne at gøre med engagement, energi og tro på, at det alting nok skal gå. Hvem sagde potentielt arbejdspres?

Er du ejerleder, kan arbejdspresset handle om, at bolden ofte ender hos dig, da du jo ”er den”. Måske er du stifter af virksomheden og den, der i sidste ende står med de fleste både store og små beslutninger. Du skal gøre dig overvejelser om alt fra nye processer til markedsføringstiltag eller investeringer. Du skal sørge for, at revisoren modtager alle papirer til aftalt tid, og så er der også lige en anmeldelse på TrustPilot, du skal forholde dig konstruktivt til. Ja, og en langtidssygemeldt medarbejder, som venter på afklaring. Din kalender sander til i beslutninger og bekymringer, men alligevel får du ikke trådt ud af driften for at skabe overblik og trække fornyet luft ind. 

Det er koldt på toppen

Sætningen er velkendt, når emnet falder på lederskab og lederudvikling – og ikke uden grund. Mange ledere får alt for sjældent gjort alvor af at sparre med andre ligesindede, enten på grund af tidspres, eller fordi det kan opleves sårbart at blotte sig. Det er grænseoverskridende at dele ud af det, som er svært, hvilket resulterer i, at de som ledere sidder alene tilbage med bekymringer, tanker og overvejelser. Og jo længere tid der går, jo sværere bliver det at lukke op for posen. Lederudviklingen lader vente på sig.

Har vi ambitioner om at blive bedre til noget, kræver det øvelse. I WalkAway handler lederudvikling om at rette fokus på dit personlige lederskab, om at øve dig i lukke op, tune ind og bevæge dig fremad i fællesskab med andre. Hvilke andre kurser eller uddannelser i lederudvikling du har gennemgået er underordnet.

Du vil opleve, at andre ledere uanset branche ofte deler nogle af de samme udfordringer som dig, og jo bedre du bliver til at melde ærligt ud, jo mere ufarligt og givende vil du opleve, at sparringen med andre ledere bliver. WalkAway er din direkte adgang til et netværk af tætte relationer, der kan være dine fortrolige hænder i ryggen, når et WalkAway forløb er slut og din egen lederudvikling skal tages til næste step.

Sådan arbejder vi med lederudvikling på WalkAway

At være dit eget vigtigste værktøj til varig forandring stiller krav til, at du med jævne mellemrum giver dig selv og dit lederskab et periodisk eftersyn. Du vil som leder opleve en konstant og endeløs række af ting, du skal forholde dig til, så hvorfor ikke arbejde på at blive den bedste udgave af dig selv?

På WalkAway arbejder vi med lederudvikling og personlig udvikling i harehøjde og med direkte referencer til din hverdag. Lederudviklingen sker sammen med de øvrige deltagere, hvor vi arbejder med afsæt i konkrete, aktuelle og betydningsfulde udfordringer for dig som leder.

På det seneste WalkAway forløb har deltagerne arbejdet med så vidt forskellige emner som vanskelige samtaler, mødeledelse, struktur og motivation. Derudover kom de også omkring deres egen ’afskedsreception’, hvor der blev sat lys på deres egne værdier og passioner for at undersøge, hvilken betydning værdier og passion har for deres personlige lederskab. Der blev også arbejdet med styrker og svagheder med blik for, om man med fordel kunne skue op eller ned for en bestemt ledelsesmæssig adfærd. Undervejs trænede deltagerne i at lytte, coache og kommunikere for at kunne understøtte både hinandens og deres egen personlige udvikling.

Den personlige udvikling kan tage afsæt i alt med betydning for dig selv, dit arbejdsliv og dit lederskab. Ja, man kan sige alt det, der kan sættes under lup med for at sikre din trivsel og effektivitet. For at komme dertil kræver det, at du har lyst til at engagere dig i andre mennesker, bidrage og lytte aktivt. Samtidig kræver  det åbenhed om alt, der måtte have betydning for det emne, du arbejder med. Vigtigst kræves det af dig, at du behandler andre med respekt og committer dig til, at der er fortrolighed i gruppen omkring de problemstillinger eller emner, I hver især arbejder med.

Vil du høre mere om mulighederne for lederudvikling gennem WalkAway, er du velkommen til at kontakte os. Er I en gruppe, der ønsker at tage af sted på lederudvikling sammen, kan vi i fællesskab planlægge en WalkAway, der passer præcis til jer.

Skriv til os på hej@walkaway.dk. I mellemtiden kan du finde de kommende WalkAways i vores kalender her

Mads og Majbritt