WalkAway for dig som mellemleder eller nøgleperson

Er du mellemleder eller nøgleperson i en virksomhed eller organisation kan du opleve at blive udfordret på din rolle i hverdagen. Måske er du én af dem. Du har en position, hvor du leder opad og bærer en grad af ansvar, men uden at den formelle autoritet følger med.

Mads Krarup – som er det ene ben i WalkAway – har som erhvervspsykolog erfaring med mellemledere eller nøglepersoner og de udfordringer, der kendertegner deres hverdag. Ham kan du i øvrigt læse mere om her. Motivation og feedback er ifølge Mads to af de emner, der går igen, når en mellemleder eller nøgleperson skal sætte ord på noget af det, der kan være svært at få ordentligt greb om i arbejdslivet.

Motivation

Som mellemleder eller nøgleperson uden personaleansvar har du typisk ikke “stjerner på skuldrene” til at skære igennem og træffe beslutninger. Samtidig skal du kunne motivere de mennesker, du har med at gøre. I realiteten er motivation dit vigtigste værktøj i hverdagen og katalysatoren for at få ting til at ske i overensstemmelse med virksomhedens strategi.

For at lykkes med at skabe motivation blandt dine medarbejdere, skal du som mellemleder eller nøgleperson først og fremmest vide, hvad der motiverer dem – altså ikke dig, men dem. Mange tror, at de ved, hvad der motiverer deres medarbejdere, men virkeligheden er ofte, at de forfalder til at tro, at deres medarbejderes motiveres af det samme som dem selv. Tager vi skridtet videre, så ved mange medarbejdere heller ikke altid selv, hvad de motiveres af. På WalkAway arbejder vi blandt andet med at blive bedre til at stille de rigtige spørgsmål. Og ikke mindst lytte til svarene.

Feedback

Feedback er et vigtigt og nødvendigt værktøj i arbejdslivet. Derfor er det betydningsfuldt, hvordan du som mellemleder eller nøgleperson vælger at give feedback til dine omgivelser. Du har desuden som opgave at bidrage til et arbejdsmiljø med plads til konstruktive konflikter, hvor vaner og tankegange problemfrit kan udfordres med det sigte at styrke kreativiteten og nytænkningen.

Sådan er der en række forskellige emner og ledelsesmæssige kompetencer, der kan understøtte din professionelle rolle og ikke mindst din arbejdsglæde i hverdagen – med positiv afsmittende effekt på dine omgivelser. Feedback kommer i mange former, nogle mere bevidste end andre.

På WalkAway for mellemledere eller nøglepersoner har du mulighed for at blive bevidst om og skarpere på, hvordan du kan give den mest værdiskabende feedback til dine omgivelser.

Et fortroligt rum

WalkAway bygger på Fokus, Fællesskab og Frirum. For dig som mellemleder eller nøgleperson handler WalkAway om at skabe et fortroligt rum, hvor du kan dele oplevelser og erfaringer med andre i samme sko. Vi sætter rammerne for dialogen under den gående sparring og klæder dig og de andre deltagere på med værktøjer, der er lette at tage i brug både under og efter en WalkAway.

Her har du mulighed for – i et fortroligt forum – at dele de ting, som fylder for dig og blive del af et fællesskab, hvor sparring i hverdagen, når WalkAway er slut, kan vise sig værdifuldt for dit virke som mellemleder eller nøgleperson – og i det hele taget for dig selv som menneske.

De konkrete og aktuelle udfordringer for dig som mellemleder eller nøgleperson kan være mange og forskelligeartede. WalkAway er skruet sammen netop til at kunne rumme den forskellighed. Så vil du høre mere om mulighederne for WalkAway for mellemledere og nøglepersoner, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan fx. sammensætte gruppen af deltagere fra forskellige virksomheder, hvor muligheden for at sparre med hinanden efterfølgende er oplagt. Det meste kan lade sig gøre, hvis blot du starter med at spørge. Du finder alle de aktuelle forløb i vores WalkAway kalender.

Du er altid velkommen sende din leder i retning af os eller blot skrive til os på hej@walkaway.dk.

Gående hilsner Mads og Majbritt
#KeepWalking