WalkAway for netværk

I mange erhvervsnetværk, netværksgrupper eller erfa-grupper er graden af tillid til hinanden ofte høj. I et fortroligt forum deler medlemmerne både små og store udfordringer og bidrager med tanker, overvejelser og konkrete input, der forhåbentligt kan hjælpe de andre medlemmer i netværket videre i deres proces. Nogle gange foregår erfaringsudvekslingen i et netværk inden for en faciliteret ramme, imens snakken andre gange sker spontant. Begge dele kan være givtige for et medlemmerne af netværket og for et netværk i sin helhed.

I WalkAway sætter vi rammerne for dialogen og klæder deltagerne på med gennemprøvede spørge- og lytteteknikker, der gør dem i stand til at stille kvalificerende spørgsmål på de rette tidspunker og ikke mindst være afventende, når det giver mening. 

Måden vi arbejder på er i familie med måden, vi arbejder på, når vi laver WalkAways for ledere, mellemledere eller nøglepersoner, bestyrelser og virksomheder.

”Jeg har brugt WalkAway på at arbejde med nogle personlige mål omkring planlægning og mere tid på kompetenceudvikling af mine medarbejdere. Derudover har jeg indført flere 1:1 samtaler rettet mod medarbejdernes forventninger, ønsker og udfordringer. Det dur!”

Deltager på Walkaway, 2021 – om udbyttet ift. lederudvikling

Dyrk fællesskabet

Fordi fællesskabet, som er et af de tre omdrejningspunkter i WalkAway, kan være etableret på forhånd i et netværk eller en erfa-gruppe, så er WalkAway en oplagt mulighed for at udbygge og styrke fællesskabet endnu mere. De tætte dialoger på gåturene giver en høj grad af fortrolighed, hvor deltagerne uundgåeligt forpligtiger sig over for hinanden, hvilket igen besværliggør at man går hjem og fortsætter som før. WalkAway skal skabe synlig og mærkbar forandring i hverdagen, hvilket sker med fællesskab både som vigtig katalysator og som en stærk hånd i ryggen.

Vil I høre mere om mulighederne for WalkAways for erhvervsnetværk, netværksgrupper eller erfa-grupper, er I mere end velkommen til at kontakte til os.

Helt aktuelt planlægger vi i øjeblikket en tur til Spanien i foråret 2022 for et erhvervsnetværk sammen med et kontorfællesskab og desuden en tur til Sicilien i efteråret 2022 for et erhvervsnetværk i Viborg.

Skriv til os på hej@walkaway.dk og lad os sammen sætter tankerne på gled.

Mads og Majbritt