WalkAway for netværk

I mange erhvervsnetværk, netværksgrupper eller erfa-grupper er graden af tillid til hinanden ofte høj. I et fortroligt forum deler medlemmerne både små og store udfordringer og bidrager med tanker, overvejelser og konkrete input, der forhåbentligt kan hjælpe de andre medlemmer i netværket videre i deres proces. Nogle gange foregår erfaringsudvekslingen i et netværk inden for en faciliteret ramme, imens snakken andre gange sker spontant. Begge dele kan være givtige for et medlemmerne af netværket og for et netværk i sin helhed.

I WalkAway sætter vi rammerne for dialogen og klæder deltagerne på med gennemprøvede spørge- og lytteteknikker, der gør dem i stand til at stille kvalificerende spørgsmål på de rette tidspunker og ikke mindst være afventende, når det giver mening. 

Måden vi arbejder på er i familie med måden, vi arbejder på, når vi laver WalkAways for ledere, mellemledere eller nøglepersoner, bestyrelser og virksomheder.

”Mit urinstinkt er at plukke de lavthængende frugter og løbe med den hurtige bold. Det har jeg fået lavet om på. Min allervigtigste læring er, at jeg skal være tro mod mig selv og ikke mindst ærlig overfor mig selv. Jeg har været god til at lave overspringshandlinger og bilde mig selv ind, at det var noget, jeg gerne ville. Så det jeg har lært, og det der har gjort mig mere robust, at jeg får sat grænser. Jeg kigger mere på mine værdier nu, på min egen skrøbelighed og sætter andre ting til side for at træffe bedre beslutninger.”

Deltager på Walkaway, 2021 – om udbyttet ift. personlig udvikling

Dyrk fællesskabet

Fordi fællesskabet, som er et af de tre omdrejningspunkter i WalkAway, kan være etableret på forhånd i et netværk eller en erfa-gruppe, så er WalkAway en oplagt mulighed for at udbygge og styrke fællesskabet endnu mere. De tætte dialoger på gåturene giver en høj grad af fortrolighed, hvor deltagerne uundgåeligt forpligtiger sig over for hinanden, hvilket igen besværliggør at man går hjem og fortsætter som før. WalkAway skal skabe synlig og mærkbar forandring i hverdagen, hvilket sker med fællesskab både som vigtig katalysator og som en stærk hånd i ryggen.

Vil I høre mere om mulighederne for WalkAways for erhvervsnetværk, netværksgrupper eller erfa-grupper, er I mere end velkommen til at kontakte til os.

Helt aktuelt planlægger vi i øjeblikket en tur til Spanien i foråret 2022 for et erhvervsnetværk sammen med et kontorfællesskab og desuden en tur til Sicilien i efteråret 2022 for et erhvervsnetværk i Viborg.

Skriv til os på hej@walkaway.dk og lad os sammen sætter tankerne på gled.

Mads og Majbritt