WalkAway – En ny vej til at gå dig stærkere

Artikel fra erhvervsmagasinet Bizz Up i efteråret 2021: Når du går, bevæger du dig fremad, både helt konkret, men også i din tankevirksomhed. At gå øger vores koncentration og hukommelse, og ikke mindst gør det os mere kreative – endda et godt stykke tid, efter at vi er stoppet med at gå. Det mærkede de 18 erhvervsledere på Bornholm, hvor 5 dages vidt forskellige gåture satte refleksioner, tanker og ideer i gang. Et vigtigt element i WalkAway er også, at du øver dig i at slippe kontrollen og tillidsfuldt tør læne dig ind i, at andre tager vare på programmet og dets indhold – ofte i modsætning til vores toptjekkede og nøje tilrettelagte hverdag, hvor vi skal holde styr på et utal af bolde i luften. På WalkAway er der plads til at tjekke ud for en stund for senere at kunne tjekke ind igen med fornyet energi, fokus og en hånd i ryggen fra dine gåmakkere.

18 erhvervsledere skal gå sig til mental sundhed

Artikel fra Midtjyllands Avis: WalkAway startede som en idé og en testtur til Toscana. Med Velliv Foreningen i ryggen gik WalkAway i 2021 fra idé til succesfuldt projekt, da 18 erhvervsledere sagde ja til at deltage i et lederudviklingsforløb, som strakte sig over det meste af året og bød på ture til Bornholm og Harzen foruden mellemliggende gåture, Walk The Talks, i og omkring Silkeborg. Lederudviklingsforløbet havde fokus på mental sundhed og trivsel foruden arbejdet med konkrete, aktuelle udfordringer med betydning for den enkelte i sit arbejdsliv.

Erhvervsfolk går sig stærkere

Artikel fra Midtjyllands Avis: En bankdirektør og en soloselvstændig grafisk designer er blot to af 18 vidt forskellige erhvervsfolk, der har taget hul på WalkAway forløbet, som understøttes af Velliv Foreningen. Forløbet henvender sig til ledere, der har lyst til at lave lederudvikling og virksomhedsudvikling på gåben foruden at arbejde med at øge trivsel og mental sundhed i en travl hverdag. Midtjyllands Avis interviewede Asger Dissing Munk og Susanne Ørgaard om, hvorfor de valgte at deltage i WalkAway. Netop forskelligheden i brancher er en af styrkerne ved WalkAway og måden, vi arbejder på, imens vi går.

Ejerledere har også brug for at læsse af

Midtjyllands Avis, Leder fra december 2021: Analyser peger på, at det særligt er SMV’erne, der mangler redskaber til at styrke den mentale sundhed. Samtidig er der få indsatser, der er tilpasset de små virksomheders behov. Og netop mental sundhed – eller mangel på samme – er et sted, hvor pengene fosser ud af kassen hos virksomhederne og efterfølgende bliver en økonomisk byrde for samfundet. Den store udfordring er, at når vi får øje på medarbejdere, der ikke trives, så er det ofte for sent – sygemeldingen ligger på bordet. Vi er stolte af, at Velliv Foreningen kan se værdi i WalkAway som et konkret redskab, der udover at kunne sætte skub i lederudvikling og virksomhedsudvikling, også kan bruges til at styrke den mentale sundhed og trivslen på arbejdspladser rundt om i Danmark. Det skriver programchef fra Velliv Foreningen, Lars Bo Pedersen, om her.