WalkAway og udvikling for bestyrelser

Udvikling for bestyrelser i form af faciliterede dialoger på gåben er et effektivt redskab til at bryde med vaner og normer. Dagsordenen sætter rammen og tager magten over bestyrelsesmødet og dets indhold. Derfor kommer bestyrelsesmøder ofte til at minde om hinanden med faste procedurer og rutiner med risiko for fastfrosne dialoger. Møderne foregår også typisk i det samme lokale, rundt om det samme bord, og måske endda med deltagerne plantet på de samme stole som sidst. Business as usual.

Sæt bestyrelsesmødet fri

At sætte et møde fri – bare engang imellem – ved at hale det ud af mødelokalet og sætte det på gåben, er en oplagt chance for at tage fat på nye emner og lære hinanden bedre at kende. At bevæge sig frem ad skulder ved skulder øger hukommelsen, koncentrationen og kreativiteten, samtidigt med at det skaber større åbenhed og stærkere relationer mellem de mennesker, der går sammen. Kendskab giver venskab.

Skræddersyet WalkAway for bestyrelser

Alle typer bestyrelser kan have brug for at trække nyt luft ind eller ventilere det eksisterende; virksomheden, foreningen, folkeskolen, højskolen, efterskolen osv.

Vesterlund Efterskole blev en faciliteret gåtur planlagt som starten på et bestyrelsesinternat, hvor bestyrelsesmedlemmerne i løbet af blot en times gåtur kom tættere på hinanden, men vidt omkring i snakkene. Dialogerne gik nemt, og fortællinger fra egne oplevelser gav indhold og flere farver til de indre billeder af, hvilken efterskole alle drømmer om at være i bestyrelsen for.

Gåturen, som fandt sted i mørke og med pandelamper, dannede afsæt for indholdet i resten af internatet og ikke mindst for et nyt fælles sprog i bestyrelsen og en forståelse for, hvilke værdier og indsatsområder, der skal have ekstra opmærksomhed i fremtiden.

Sådan her gik det:

“Formålet var at sætte lys på personlige fortællinger fra os alle i bestyrelsen for derigennem at oversætte eller omsætte disse personlige anekdoter/fortællinger til mulige konkrete handlingsmuligheder på og for skolen. Med andre ord at levendegøre medlemmernes personlige oplevelser til øget integritet og skoleudvikling.”

“Majbritts rolige og afslappede approach sammenholdt med en knivskarp plan for afviklingen af seancen var rigtig god og godt afmålt. Det var denne facon, som skabte successen! Var vi blevet mødt med en overgearet approach, var folk faldet fra og havde sagt nej tak. Effekten denne aften blev lige modsat. Processen blev skubbet godt i gang, blev styret godt undervejs og blev samlet fint op i plenum.”

“Majbritt entrererede med sigdetmedstreger.dk, som faciliterede en visualisering af medlemmernes fortællinger og stemningerne i lokalet. Denne visualisering gør, at internatet bevarer sit liv her bagefter, og at vi kan uddrage mere brugbart fra dette internat. Genialt!”

– Søren Haubjerg, forstander, Vesterlund Efterskole

Gang i dialogen i jeres bestyrelse?

WalkAway kan altså være vejen til at sætte et bestyrelsesmøde fri. Skal vi også stikke en konstruktiv kæp i jeres årshjul og sætte gang i tanker, refleksion og dialog, så er du eller I velkommen til at kontakte os. En WalkAway med gående sparring for en bestyrelse kan skrues sammen på et hav af måder – i fællesskab kan vi finde den, der passer til jer.

Skriv til os på hej@walkaway.dk

Mads og Majbritt